Religionernas ABC

Konceptet bygger på en heldagskurs i religionens grund och ger en introduktion och översikt över de mångreligiösa Göteborg och religionsdialogen i vår stad. Ni får välja 3 religioner som ni är mest intresserade av eller vill fördjupa er mer i. Utifrån era val kopplar vi in respektive religions resursperson från våra församlingar som kommer ge er en insyn sin tro och religion samt besvara er nyfikenhet.

Kursen är 2x 2,5 timma.

Alternativ 1) heldag; 9.30 till 15.00 (förmiddag- Lunch – Eftermiddag)

Alternativ 2) 2,5 timmar separat under två eftermiddagar.