Program våren 2020

På grund av

Covid 19-pandemin

sänds

Michelangelos

Eva

Sixtinska kapellet

med

Dr. Kalle Lundahl

som Liveinspelning på Facebook den 22/4  

calvin-craig-y8b001e2bs0-unsplash

Du når livesändingen kl. 19:00 på Facebook genom att klicka här 

*

Denna föreläsning återkommer till ämnet Eva i Sixtinska kapellet. Samma frågor diskuteras, men ur en annan vinkel och med mer fördjupning. Fyra bilder med Eva och Adam av renässanskonstnären Michelangelo beundras och rannsakas.

Skulle det hebreiska ordet som i Bibeln översatts med ”revben” kunna ha en annan betydelse? Menade Michelangelo att Adam och Eva var jämställda? Vad är den förbjudna frukten?

Datum:     Onsdag den 22/4

Tid:            Kl. 19:00 – 19:45 livesänding.

                   Kl. 20:00 – 21:00 besvaras dina frågor i Facebooks kommentarsfält. 

Lokal:       Livesänding på video över internet på Facebook. 

Entré:        Fri entré

Fika:          Framför din dator eller mobiltelefon.

Frivillig föranmälan: i Facebookeventet som du når genom att klicka här 

En presentation av föreläsaren:
Kalle Lundahl är doktor i antik grekiska (Göteborgs Universitet), fil. mag. i historia (EHESS, Paris), fil. mag. i antikens kultur och samhällsliv (Uppsala Universitet), fil. mag. i konstvetenskap (Uppsala Universitet), fil. kand. i latin (GU) och fil. kand. i franska (GU). Kalle Lundahl har publicerat artiklar om inskrifter på grekiska och latin i Renässanskonst.

Arrangörer: Interreligiösa Centret och studieförbundet ABF

ABF-Röd-platta-med-ovalen-150x100

interrel-ljusNmörk


Tre föreläsningar totalt på temat  ”Bibliska hjältinnor i Sixtinska kapellet” planerar att hållas med Dr. Kalle Lundahl. 

Den tredje och sista föreläsningen hålls som liveinspelning på facebook onsdagen den 13 maj kl. 19:00.

Michelangelo Buonarroti dekorerade taket i Sixtinska kapellet mellan åren 1508-1512. På en yta av 40×13 meter målade han världens mest kända visuella hyllning till Toran. Den tyske poeten Goethe har sagt:
– Innan man sett Sixtinska kapellet, kan man inte ha någon riktig uppfattning om vad människan kan åstadkomma.


Vårens tema  

”Fred i religionens namn” 

Med anledning av Covid19 ställs de tre planerade föredragen om fred – i religiösa församlingars lokaler – in.  


Fred i religionens namn