Heliga Rum

Heliga Rum är en fotoutställning som visar en stor mängd av alla de byggnader och rum som används i Göteborg för bön och gudstjänst. På interreligiösa centret visas endast en del av hela samlingen. Församlingar har frikostigt öppnat dörrarna till sina lokaler för fotografering och dokumentering av det mångreligiösa Göteborg.

Utställningen vill lyfta fram olika perspektiv och tankar kring religionens betydelse i ett samhälle som är både sekulariserat och mångreligiöst. För trots att Göteborg är en stad som präglas av olika kulturer och religioner så är det få som tar möjligheten till att besöka varandras heliga rum. Genom utställningen ges du möjlighet att se de rum dit människor söker sig för att be, uttrycka sin förundran och oro över tillvaron och tillsammans med andra fira högtider. Bilderna åskådliggör människors gemensamma längtan efter helighet, hopp och mening. Genom bilderna kan vi lära av varandra, hitta likheter och våga se skillnader. Öppenhet och respekt för varandra är av yttersta vikt för att motverka fördomar och minimera rädslor för varandra.

Utställningen visades för första gången i Brämaregårdens kyrka 2006 och bestod då av bilder från muslimska bönerum på Hisingen. Successivt har materialet utökats och inkluderar idag bilder från sex olika religioner.

Mikael Ringlander och Marika Palmdahl från Svenska kyrkan har tillsammans arbetat med utställningen. Mikael Ringlander har tagit samtliga bilder.