Värdegrund

Interreligiösa Centret har ledorden ”lära, dela, agera” och verksamheten vilar på en värdegrund formulerad med utgångspunkt från dessa ord. Värdegrunden gäller för alla som deltar i centrets verksamhet.

Lära

Lärande handlar om att både lyssna och tala. I samtalet förutsätts ett aktivt lyssnande och delande.

Lärandet sker i respekt för den andre och den andres tro och tradition.

Var och en skall själv få definiera sin tradition och tro.

På Interreligiösa Centret erbjuds en fördjupad kunskap om det mångreligiösa landskapet i Göteborg.

Förenklingar och nidbilder av religioner, religiösa grupperingar och det som människor håller som heligt hör inte hemma på centret.

Dela

Interreligiösa Centret ska vara en mötesplats där varje människa blir bemött med respekt.

Tillsammans skapar vi en atmosfär av förtroende och tillit så ett genuint delande blir möjligt. Det innebär bl a ett generöst lyssnande där vi tolkar det vi hör till det bästa.

Interreligiösa Centret är en mötesplats mellan religioner, individer och mellan olika samhällssektorer. Här kan samhällsfrågor belysas från mångas perspektiv.

På Interreligiösa Centret gäller principen om allas lika värde.

Agera

Interreligiösa Centret ska verka som en knutpunkt, en mötesplats och ett sammanhang för samhällsansvar och socialt engagemang för Göteborgs Interreligiösa Råd, Göteborgs församlingar, Unga som Tror samt allmänheten.

Centret ska arbeta brett med samverkan för det goda samhället.

En jämbördig samverkan eftersträvas där vi ser till varandras olika kompetenser och resurser.

Alla bidrar till gemensamma verksamheter och aktioner efter bästa förmåga.