Styrelsen 2019, 2020

På årsmötet 2019-04-08 valdes nio ordinarie ledamöter som styrelse. Enligt stadgarna ska dessa väljas ur Göteborgs religiösa församlingar, men ej samtidigt vara ombud för dessa i Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR). Styrelsens sekreterare ska vara Göteborgs Interreligiösa Centers (GIC) föreståndare. Dessutom valdes på årsmötet 2019 en valberedning, som ska vara medlemmar i Göteborgs Interreligiösa Råd. 

Eva Halima Ljungqvist, ordförande
Halima.lj@hotmail.com

Haykanush Hovhannisyan, vice ordförande
dolcearmena@hotmail.com

Berit Bornecrantz Dias, sekreterare (adjungerad)
berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se
Avgick 2020-09-01

Selcuk Akti, kassör
aktiselcuk@hotmail.com

Ante Bajwa
ante.bajwa@hotmail.com

Robertas Gerikas
grvab09@gmail.com

Lena Johansson
lejo1844@gmail.com

Fr Petros Moralis
petrosmoralis@gmail.com

Ali Sabih
ali.aladhari@gmail.com

Rakhshanda Tehseen
rakteh@hotmail.com

Valberedning

Kalsoom Kaleem, sammankallande
Kalsoomfarooq@hotmail.com

Cenap Turunc
turunc04@gmail.com

Vakans