Utställningen Gränsland & Lena Forsberg

Med anledning av de spänningar som finns i världen kring konflikter där de tre religionerna ofta är inblandade är behovet av det gemensamma arbetet för förståelse över religionsgränser angeläget.

Genom utställningen skall besökare kunna följa berättelserna om Abraham och hans ättlingar och upptäcka rikedomen i texterna, samtidigt gestaltas också de gemensamma rötterna för judar, muslimer och kristna.

En viktig målgrupp är elever i grundskola. Utställningen skall ha en viktig uppgift att fylla vad gäller skolornas arbete med det mångreligiösa samhället. Många pedagoger uttrycker svårigheter att närma sig ämnet utan att väcka konflikter mellan eleverna. Genom utställningen betonas det gemensamma samtidigt som det blir ett spännande och lärorikt möte med viktiga texter från judendom, kristendom och islam.

Läs mer på utställningen Gränslands egen hemsida här