Göteborgs Interreligiösa Kvinnoråd (GIKR)

Medlemmar:

Antonia Wurzer – Romersk Katolska Kyrkan

Bajwa Varinder – Gurdwara Sikhförsamling

Berit Bornecrantz Dias – Svenska kyrkan (kontaktperson GIKR)

Ekaterina Panova – SBS Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

Jahnava Carlberg – Hare Krishna

Lena Forsberg – Svenska kyrkan

Rakhshanda Tehseen – Ahmadiyya Muslimska Samfundet

Tuba Kinali – oberoende sunnimuslim