Dialoggrupp

Hösten 2013 samlades en grupp kvinnor från olika religiösa samfund för att planera programmet för Internationella kvinnodagen 2014. Samarbetet upplevdes efteråt så positivt att en kvinnodialoggrupp bildades. 

Träffarna sker framför allt i deltagarnas olika gudstjänst- och församlingslokaler. Man bjuder in varandra till visning, samtal och en enklare måltid. Deltagarna, som alltid varit runt 12 deltagare – några har kommit och några har gått – är från judendom, kristendom, islam, buddhism, sikhism, hinduism och bahá’i, med inbördes förgreningar. 

Dialoggruppen har kommit att ansvara årligen för Internationella kvinnodagens program och arrangerar vid behov också andra program.

Under våren och hösten 2016 pågick ett interreligiöst kvinnoskrivarprojekt, finansierat av Social resurs vid Göteborgs kommun. Det arrangerades även i samarbete med stadens projektet Göteborg berättar och föreningen Plattform Agera. Projektet hade som målsättning att motivera kvinnor från olika stadsdelar och religiösa samfund att skriva texter för publicering på tema religion, rasism och/eller feminism i syfte att kvinnor från alla religioner ska våga synas och höras mer i svensk media. Kvinnoskrivarkursen hölls i studiecirkelform i samarbete med det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. För den som är nyfiken på att läsa de texter som skrevs finns de publicerade på bloggen ”Gör din röst hörd!

Med anledning av att Göteborgs interreligösa råd fyller 10 år 2017 bestämdes att göra en utställning om historien. Samtidigt sökte Göeborgs domkyrka samarbete med Interreligiösa centret för att göra en utställning som svar på konstbiennalens i staden tema ”sekularitet” och även som en reaktion på händelserna kring Bokmässan där yttrandefrihet och rasism tagit över uppmärksamheten. Interreligiösa Centret och domkyrkan bestämde att ”slå sina påsar ihop” och göra en gemensam utställning där kvinnors röster får representera yttrandefriheten. Den patriarkala dominansen i samhället i stort orsakar ju att ”de andra” kommer i skymundan.
Berit Bornecrantz Dias, samordnare vid Interreligiösa centret och Marie-Louise Bengtsson, präst och utställningsansvarig i Göteborgs domkyrka, tillfrågade därför under våren 2017 Kvinnodialoggruppen och kvinnor ur Göteborgs interreligiösa råd, Interreligiösa centrets styrgrupp, Nordiskt centrum för interreligiös dialog, Samarbetsrådet för judar och kristna och kvinnodialoggruppen Abrahams döttrar om att skriva texter om sina erfarenheter av interreligiös dialog till en utställning med titeln ”Kvinnor om interreligiös dialog”.
Journalisten Mathilda Andersson har gett feed-back på tio av texterna och intervjuat och skrivit texten åt en av deltagarna. Berit Bornecrantz Dias, har, förutom sitt eget textbidrag, redigerat en text och bidragit med intervju och författande av en annan deltagares text. Layout och foto har Hanna Eliasson stått för och korrekturläsning har i huvudsak Marie-Louise Bengtsson, som också skrivit introduktionen och bakgrunden till utställningen, skött om. Detta har resulterat i 15 texter som ställs ut från och med den 8 oktober 2017 till och med november månad i Göteborgs domkyrka. Därefter flyttar den i minskad omfattning till Kortedala bibliotek under december och januari och vidare till Bergsjöns bibliotek i februari. Tanken är att den ska fortsätta som vandringsutställning på stadens bibliotek. Alla texter kommer under senhösten att gå att läsa på bloggen ”Gör din röst hörd!”. 

Fyra deltagare från Kvinnodialoggruppen går under hösten i SST:s utbildning ”Delaktig, Stark och Synlig”, som är ett kvinnligt interreligiöst ledarskaps- och mentorsprogram för kvinnor i de religiösa församlingarna runt om i landet.

Kvinnoverksamheten håller hösten 2017 på att bilda en styrgrupp.