Rådets styrelse

Styrelse

Peter Borenstein, pensionerad rabbin, Judiska Församlingen, (Ordförande, Firmatecknare)  
rabbi.peter.borenstein@gmail.com Avgått 2021

Kalsoom Kaleem, sekr. styrelsen Göteborgs Moské, (Vice ordförande) (Ordförande) 
Kalsoomfarooq@hotmail.com

Namleen Kaur Mallah, Sikhiska Församlingen (Ordinarie ledamot)
summerwnds@gmail.com

Daniel Pauchard, diakon i Romersk Katolska Kyrkan (Kassör, Firmattecknare)
daniel.pauchard@katolskakyrkan.se
 Avgått 2021

Mothana Salman, imam för Al-Tawhid Shiamuslimska Församling (Ordinarie ledamot)
alhossaini_m@hotmail.com

 


Valberedning

Faramarz Agahi, representant för Bahá’i-samfundet 
faramarz.agahi@gmail.com

Abraham Garis, pensionerad kyrkoherde för Syrisk-Ortodoxa Kyrkan S:t Gabriels församling  
abrahamgaris@passagen.se