Ett Göteborg för alla

Fredagen den 17 augusti 2018, klockan 13-19, arrangerar Interreligiösa Centret festivalen Ett Göteborg för alla på Göteborgs Kulturkalas.

Har din församling ett bidrag till scenframträdande som tex sång, dans, musik så kontakta Awlin Sing 0739 28 15 89  eller Henrik Frykberg henrik.frykberg@svenskakyrkan.se